Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een wet over uw privacy die geldt in de hele Europese Unie. Wij informeren u over welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doeleinde. Deze privacyverklaring geldt voor onderstaande domeinen:

 • quantbase.nl
 • quantbase.eu
 • smartgraph.quantbase.nl
 • smartgraph.quantbase.eu
 • smartgraph.bi

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als u gebruikt maakt van onze website en/of wanneer we uw expliciete toestemming hiervoor hebben. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het aangegeven doeleinde. Gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst die u gebruikt.

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier invult, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijf (optioneel)

Deze gegevens worden verwerkt om contact met uw op te nemen over uw bericht in het formulier. De informatie die u invult in het formulier wordt bewaard totdat het verzoek is afgehandeld. Deze gegevensverwerking wordt alleen uitgevoerd met uw expliciete toestemming.

Activiteiten website

Wanneer u onze website bezoekt, houden we uw bezoekgedrag bij. Dit wordt gedaan door middel van cookies die door Google Analytics worden geplaatst. Hierbij wordt uw IP-adres verwerkt, om uw privacy te waarborgen wordt het laatste octet van IP-adres gemaskeerd. De informatie wordt niet met Google gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics.

 

Deze website maakt ook gebruik van andere cookies. Meer weten over het gebruik van cookies? Zie hiervoor ons cookiebeleid.

Account aanmaken

Wanneer u een account aanmaakt, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • E-mailadres

Deze gegevens worden alleen verwerkt om een account aan te maken en om in te loggen. E-mailadres wordt gebruikt ter verificatie, voor problemen omtrent uw account en uw wachtwoord te herstellen. Wanneer u wenst dat uw account en daarmee ook de gegevens van uw account worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Quant Base verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Quant Base maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Minderjarigen

Quant Base heeft geen intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter geen controle uitvoeren of iemand 16 jaar is. Neem contact op als u overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld.

 

Uw rechten

Wij attenderen u graag op uw rechten:

 • Recht op inzage. U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen of aan te laten vullen.
 • Recht op beperking en vergetelheid. Wilt u gegevens uit ons systeem laten verwijderen? Dan heeft u het recht op het (deels) laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op dataportabiliteit. U kunt uw gegevens die wij beschikken laten overdragen aan een andere partij.
 • Recht op bezwaar maken. Vindt u dat we onterecht gegevens verwerken, dan kunt u bezwaar maken op de gegevensverwerking.

 

Verzoeken kunnen worden ingediend via info@quantbase.nl en worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, afgehandeld.

 

Beveiliging

Quant Base neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarmee willen wij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen gaan. U kunt contact opnemen wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik.

 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

 

info@quantbase.nl

Langestraat 37

3861 BM  Nijkerk

+31 880 58 87 00

KVK Nr. 55460453