Monitor Regionale Expertteams

Opdracht

Een monitor om de kenmerken van een complexe casus in de jeugdzorg vast te leggen en te visualiseren

Doel

De belangrijkste kenmerken van complexe casuïstiek te achterhalen om de jeugdzorg te kunnen verbeteren

Registeren om te leren

Om ervoor te zorgen dat elk kind passende hulp krijgt hebben alle jeugdzorgregio’s een expertteam. Dit team zorgt ervoor dat er passende hulp beschikbaar is, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Om van de complexe zorgvragen te leren wilden de jeugdzorgregio’s een monitor waarbij een beter beeld kwam over welke zorgvragen er in Nederland zijn. Hierdoor kan worden achterhaalt wat er verbeterd kan worden in de jeugdzorg.

Daarvoor is Monitor RET opgezet. Hiermee voeren de regio’s een vragenlijst in voor elke zorgvraag. Vervolgens worden deze gegevens geanonimiseerd weergegeven in de Smart Graph. Met de Monitor kunnen de jeugdhulpregio’s zelf indicatoren aanmaken en daarmee toevoegen aan de vragenlijst. Naast een landelijke Smart Graph heeft elke regio een eigen dashboard waarin alleen de gegevens van die specifieke regio worden weergegeven. De regio’s hebben deze Smart Graph geheel in eigen beheer en kunnen deze eenvoudig inrichten naar wens.