logo icon

Cases

Waarover u ook informatie wilt hebben – Quant Base heeft de mensen, de tools en de methodieken om alle vindbare data boven tafel te krijgen, te ordenen, te analyseren, te completeren en te verbinden. Neem contact op voor de mogelijkheden.​​

Smart City

Opdracht: Omgevingsmetingen visualiseren voor communicatie en analyse

Doel: Sensormetingen van de luchtkwaliteit eenvoudig leesbaar maken

Smart City is een stad waarbij IT en IoT (Internet of Things) wordt gebruikt met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Een onderdeel hiervan is de luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid. Doormiddel van het handzame Lichtmast Sensor Unit (LSU) systeem van Connected Worlds worden op een aantal locaties in een stad enkele variabelen gemeten. De Smart Graph maakt ook sensordata inzichtelijk en zodoende de omgevingsmetingen van deze sensorhotels.

De metingen worden eenvoudig leesbaar en vergelijkbaar met de Smart Graph. In dit dashboard staan de metingen van fijnstof op 2 niveaus, CO2, NO2, luchtdruk, temperatuur en decibels. Een deel kan met de ‘Engine’ linksonder in het dashboard worden toegevoegd naar tijd of in een spreidingsdiagram uitgezet tegen andere variabele. Zo wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit zichtbaar net als de afhankelijkheden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opdracht: Wereldwijde infrastructuurprojecten inzichtelijk maken

Doel: Overzicht en mogelijkheid tot communiceren met buitenlandse contacten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had de wens om infrastructuurprojecten van over de hele wereld inzichtelijk te maken. Belangrijk was dat het overzicht van de projecten snel geleverd kon worden. Het moest daarnaast ook zichtbaar worden voor buitenlandse contacten, zoals Nederlandse ambassades.

In drie weken tijd hebben wij een Quant Base Smart Graph opgeleverd. Een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met daarin alle projecten binnen de infrastructuur, wereldwijd. Quant Base gebruikte de data van verschillende Open Data bronnen en voegde deze vervolgens samen. Het betreft een dashboard van ruim 19.000 infrastructuurprojecten in 193 verschillende landen. De Quant Base Smart Graph is overal ter wereld toegankelijk en eenvoudig te gebruiken, zodat de contacten de informatie gemakkelijk kunnen interpreteren.

afbeelding case

Fundwijzer

Opdracht: Nederlandse crowdfundingprojecten in kaart brengen

Doel: Crowdfunders en investeerders helpen de juiste keuze te maken

In Nederland lopen er ruim 1500 crowdfundingprojecten bij meer dan 75 crowdfundingplatformen. Voor de investeerder, adviseur en crowfunder zelf is het moeilijk om hierin het overzicht te houden. Want wat zijn nou precies de ontwikkelingen per project?

Wij hebben alle crowdfundingprojectenin Nederland in één overzichtelijke vergelijkingssite geplaatst, waardoor inzicht nu wél mogelijk is. Door onze scraper, Grapefruit genaamd, worden elk uur de nieuwste ontwikkelingen opgehaald van de websites van de verschillende crowdfundingplatformen. We slaan de gegevens vervolgens op en maken de gegevens vergelijkbaar. Het geheel wordt overzichtelijk getoond op een transparante vergelijkingssite: Fundwijzer. Op www.fundwijzer.nl kunnen nu realtime de vordering van diverse projecten gevolgd worden. Met behulp van een keuzemenu kunnen selecties worden gemaakt. Dankzij een op maat gemaakte Quant Base Smart Graph zijn gebruikers ook in staat om zelf gegevens vanaf 2015 te analyseren.

BlijWerkt, Arbodienst

Opdracht: Informatie van processen visualiseren

Doel: Meer gaan sturen op basis van cijfers i.p.v. gevoel

BlijWerkt is een Arbodienst die de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Het bedrijf heeft veel informatie beschikbaar uit verschillende bronnen. Zij hadden de wens om efficiënter gebruik te maken van de datasets binnen de organisatie. Door de Quant Base Smart Graph krijgt men een goed beeld van de cijfers, statistieken en ontwikkelingen. Nu kan de organisatie sturen op basis van de werkelijkheid in plaats van alleen op gevoel te moeten handelen.

Wij hebben de Arbodienst een overzicht gegeven door alle locaties van de organisatie te visualiseren in een interactieve kaart van Nederland. Hier zijn ook de gegevens van de klant en artsen inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is de Arbodienst nu in staat om op een eenvoudige en interactieve manier zelf data-analyse toe te passen en direct te kunnen sturen in de organisatie.

afbeelding case
afbeelding case

Translink Systems, uitgever OV-chipkaart

Opdracht: Visualiseren van nieuw studentabonnement voor het Groningen Bereikbaar project

Doel: Overbelasting van treinen voorkomen

Groningen verbouwt de komende jaren aanzienlijk veel wegen, bruggen, stations en fietspaden om de stad bereikbaar te houden. Van 2017 tot en met 2021 wordt ook de zuidelijke ringweg ingrijpend verbouwd. De verwachting is dat door deze verbouwingen het drukker zal worden in het openbaar vervoer. Om overbelasting van treinen te voorkomen startte het Groningen Bereikbaar project in samenwerking met Translink Systems een pilot, waarbij studenten rondom Groningen een ander abonnement aangeboden kregen.

Met de Quant Base Smart Graph kan men de reisbewegingen vergelijken van voor en tijdens de pilot, om zo de invloed van de pilot te bestuderen. Ook is het mogelijk om deze informatie makkelijk te communiceren naar verschillende partijen die betrokken zijn bij het Groningen Bereikbaar project.

112 Meldkamer Noord Nederland

Opdracht: Meer inzicht geven in de verwerking van incidenten bij de 112 meldkamer

Doel: Sneller kunnen afhandelen van meldingen

Bij de Meldkamer Noord Nederland komen dagelijks honderden meldingen binnen, die door de ambulance, brandweer en politie worden afgehandeld. De meldkamer heeft als doelstelling deze incidenten binnen een bepaalde tijd af te handelen. Om dit te realiseren hebben wij met de Quant Base Smart Graph twee dashboards binnen de organisatie uitgerold. Eén dashboard geeft een algemeen beeld om bij te houden of de doelstellingen worden gehaald. Het andere dashboard geeft meer gedetailleerd inzicht in de individuele incidenten.

De informatie die in de meldkamer bijgehouden wordt, is van gevoelige aard. Maar dankzij de in-house implementatie van de Quant Base Smart Graph gaat er geen data naar buiten en blijft de veiligheid gewaarborgd.

afbeelding case